Autem do Rakouska

0

Cestování autem v Rakousku

Silniční a dálniční síť je dobře rozvinutá a dopravní značení je většinou podobné nebo dokonce stejné jako u nás. Pokud na silnici není umístěna žádná značka označující konkrétní rychlostní limit, platí pro automobily a motocykly následující maximální rychlosti:

  • 50 km/h v obci
  • 100 km/h mimo obce
  • 130 km/h na dálnici

Stejná rychlostní omezení platí i pro obytné vozy do 3,5 tuny. Vozidla s přívěsem do 750 kg nebo traktory do 3,5 tuny celkové hmotnosti mohou na silnicích mimo obec jet maximální rychlostí 80 km/h a na dálnici 100 km/h.

Mýtné a viněty

Na rakouských dálnicích je povinné mít na vnitřní straně čelního skla digitální dálniční známku nebo dobře viditelnou dálniční nálepku. Nesmí být zakryta tónovaným pruhem. Doporučuje se levý horní okraj čelního skla.

Aktuální ceny dálniční známky pro osobní automobily nebo všechna dvoustopá vozidla naleznete na tomto odkazu.

Hraniční přechody s Rakouskem


Hraniční přechod
Místo Rozsah dopravy Provozní doba
1. Plešné jezero – Holzschlag 2 P 15. 4. – 31. 10.
8 – 20 hod.
2. Ježová – Iglbach 2 P, C 1. 4. – 31. 10.
8 – 20 hod.
3. Koranda – st. Oswald 2 P, C 1. 4. – 31. 10.
8 – 20 hod.
4. Zadní Zvonková – Schoneben 2 P, C, M do 50 ccm 15. 4. – 2. 11.
8 – 20 hod.
5. Přední Vytoň – Guglwald 2 P, C, M, OA, B link. 15. 3.- 31. 10.
6 – 22 hod.
6. Studánky – Weigetschlag 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
7. Dolní Dvořiště – Wullowitz 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
8. Nové Hrady – Pyhrabruck 2 P, C, M, OA, B 6 – 22 hod.
9. České Velenice – Gmünd 2/Bleylebenstrasse 2 P, C 7 – 19 hod.
10. České Velenice – Gmünd 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
11. Halámky Neu-Nagelberg 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
12. Chlum u Třeboně – Schlag 2 P, C 1. 5. – 30. 6. a
1. 9. – 15. 10.
8 – 18 hod.
1. 7. – 31. 8.
8 – 20 hod.
13. Nová Bystřice – Grametten 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
14. Slavonice – Fratres 2 P, C, M, OA, B 6 – 22 hod.
15. Vratěnín – Drosendorf 2 P, C, M, OA, B 6 – 22 hod.
16. Čížov – Hardegg 2 PaC 15. 4. – 2. 11.*)
8 – 20 hod.
17. Hnanice – Mitterretzbach 2
3
M, P, C, OA
OA
6 – 22 hod.
18. Hatě – Kleinhaugsdorf 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
19. Hevlín – Laa an der Thay 1 P, C, M, OA, B,
N jen do 6 t celkové
hmotnosti
nepřetr.

Po – Pa 4 – 22 hod.
So 6 – 14 hod.
Ne, SV 14 – 22 hod.

20. Mikulov – Drasenhofen 1 P, C, M, OA, B, N nepřetr.
21. Valtice – Schrattenberg 2
3
M, P, C, OA
OA
6 – 22 hod.
22. Poštorná – Reintal 2
3
M, P, C, OA
OA
6 – 22 hod.

Vysvětlivky:

Charakter
1 – hraniční přechod pro občany všech států
2 – hraniční přechod pro občany ČR, SR, Rakouska i pro občany třetích států, s nimiž sjednaly ČSFR i Rakousko dohody o bezvízovém styku
3 – hraniční přechod v rozsahu dvoustranné dohody pro občany ČR, SR a občany Evropské unie

P – pěší
C – cyklisté
M – motocykly
OA – osobní vozidla
B – autobusy
N – nákladní vozidla

*) Před 15.4. také na Bílou sobotu, Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí.

Telefonování za jízdy

Za jízdy můžete telefonovat pouze tehdy, pokud máte nainstalovaný systém hands-free.

Bezpečnostní pásy a dětská autosedačka

Děti mladší 14 let, které měří méně než 1,35 metru, potřebují zádržné zařízení odpovídající hmotnosti a výšce dítěte (autosedačku), kterou lze použít pouze v autosedačce vybavené vhodným bezpečnostním pásem.

Děti s výškou nad 1,35 metru mohou používat standardní bezpečnostní pás (podsedák).

Pokud je dítě přepravováno v dětské sedačce na předním sedadle spolujezdce proti směru jízdy, musí být airbag deaktivován. Aktuální dopravní informace

Pokud chcete být během jízdy autem informováni o dopravní situaci, naladěte si rádio Ö3. Dopravní zpravodajství se vysílá každých 30 minut. Pokud se na rakouských silnicích vyskytne aktuální nebezpečná situace, rozhlasový program je okamžitě přerušen.

ÖAMTC a ARBÖ jsou havarijní služby, které mohou němečtí motoristé v Rakousku rovněž požádat o pomoc. Pokud nejste členem, budete muset za poskytnutou pomoc zaplatit. Informace o havarijních službách najdete na jejich internetových stránkách (ÖAMTC nebo ARBÖ). Cestující na dovolenou do Rakouska autem by měli mít v autě po ruce nouzová čísla autoklubů.

Zejména v období prázdnin lze očekávat dopravní zácpy na brennerské dálnici do Itálie a na dálnici A1 ze Salcburku do Vídně. Dálnice S16 a silnice A14 a A12 jsou během prázdnin rovněž přetížené. Snažte se vyhnout typickým dopravním špičkám.

Přeprava domácích zvířat

Pokud chcete vzít svého domácího mazlíčka s sebou na dovolenou, měli byste se informovat o nových předpisech, které vstoupily v platnost v prosinci 2014. Na jednu osobu lze přivézt maximálně pět zvířat. Každé zvíře musí být označeno mikročipem. Toto nařízení je v platnosti od 3. července 2011. Pokud má vaše zvíře jasně viditelné tetování, které bylo provedeno před tímto datem, můžete s ním do země vstoupit. Abyste však měli jistotu, že nedojde k žádným problémům, doporučujeme, abyste své zvíře nechali označit mikročipem.

Zvíře musí mít platné očkování proti vzteklině a vy musíte mít pas zvířete v zájmovém chovu. Pokud chcete vzít svého psa na dovolenou s sebou, měli byste také vědět, že v Rakousku byste měli mít s sebou vodítko a náhubek. Povinnost nošení vodítka a/nebo náhubku upravuje každá spolková země a obec v Rakousku individuálně. Pokud je náhubek povinný, musí se nosit na veřejných akcích, na dětských hřištích, ve školách a školkách a ve veřejné dopravě. Alkohol

Povolená hranice alkoholu je 0,5 promile, pokud je řidič držitelem řidičského průkazu déle než 2 roky. V opačném případě je povinný limit 0,1 promile. V případě překročení limitu jsou ukládány pokuty a může dojít k odebrání řidičského průkazu. Pro profesionální řidiče nejsou stanoveny žádné zákonné limity, hladina alkoholu musí být 0 promile.

Právo přednosti

Vozidla s právem přednosti v jízdě ztrácejí právo přednosti v jízdě zastavením.

Na horských silnicích, pokud není možné dát přednost v jízdě, musí vozidlo, které to vzhledem k místním podmínkám může udělat snadněji, couvat.

Předjíždění Předjíždění je zakázáno v okruhu 80 m před/za železničním přejezdem.

Rovněž nepředjíždějte školní autobusy, když svítí výstražná světla nebo žlutočervená výstražná světla.

Zastavení a parkování

Zákaz zastavení nebo stání, pokud je na okraji vozovky nebo na obrubníku plná žlutá čára; zákaz stání, pokud je žlutá čára přerušena. Legální parkování je na bílém značení.

Zóny krátkodobého parkování jsou označeny značkami „Kurzparkzone Anfang“ a „Kurzparkzone Ende“; další pomůckou pro orientaci může být modré terénní značení. V celoplošných zónách krátkodobého parkování, jako je tomu například ve Vídni, jsou příslušné značky umístěny pouze u vjezdů a výjezdů z oblasti. Žádné další dopravní značky označující celoplošnou zónu krátkodobého parkování v těchto oblastech nejsou. V zónách krátkodobého parkování mohou platit i jiné zákazy, například zákaz zastavení.

Parkování v zóně krátkodobého parkování je obvykle možné pouze na parkovací lístek. Tyto parkovací lístky jsou k dostání v ÖAMTC, trafikách, pokladnách, automatech na jízdenky (stanice metra), na nádražích, v některých bankách, spořitelnách a na čerpacích stanicích a musí být zcela vyplněné a umístěné na viditelném místě za čelním sklem. Parkovací lístky lze zakoupit také prostřednictvím mobilního telefonu. Parkování ve Vídni je věnován samostatný článek.

Úlevy při parkování pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Modrá parkovací karta EU pro osoby s těžkým zdravotním postižením je v současné době uznávána v zemích Evropské konfederace ministrů dopravy (CEMT) a přidružených zemích. Všechny země EU jsou zároveň zeměmi CEMT.

Povinné vybavení

Doporučujeme uložit lékárničku a výstražný trojúhelník a vesty do interiéru vozidla, nikoli do zavazadlového prostoru.

Řidiči vícestopých motorových vozidel musí mít u sebe a nosit výstražnou vestu, když opouštějí své vozidlo z důvodu poruchy nebo nehody. To platí mimo města a na dálnicích, a to i za snížené viditelnosti, za šera nebo za tmy.

Rakouská policie chce při kontrole vozidla se 100% jistotou vidět výstražnou vestu podle normy EN 471. Pokud chybí, budete muset zaplatit pokutu. Ačkoli je ze zákona povinná pouze jedna vesta s vysokou viditelností pro řidiče, doporučujeme pořídit vesty pro všechny cestující ve vozidle. Takovou vestu musí mít na sobě každý, kdo opustí auto na silnici (například proto, že se porouchalo).

Označení vyčnívajícího nákladu

Pokud náklad vyčnívá do 1 m, postačí k označení červená tkanina. Pokud náklad přesahuje o více než 1 m nejzadnější nebo nejzadnější bod motorového vozidla (v případě motorových vozidel s přívěsy: poslední přívěs), musí být nejzadnější bod označen bílou tabulkou o rozměrech 25 cm x 40 cm s červeným okrajem o šířce 5 cm. Červený okraj musí být reflexní.

Deska připevněná k zadní části nákladu musí být přibližně svislá a kolmá na střední podélnou rovinu vozidla a nesmí být výše než 90 cm nad povrchem vozovky.

Pokud jsou nainstalovány výstražné reflexní značky, není třeba tento panel montovat.

Za soumraku, tmy, mlhy nebo špatných povětrnostních podmínek musí být na každém z konců nákladu umístěno jedno světlo a jedna odrazka. Přední světlo vyzařuje bílé světlo, zadní světlo vyzařuje červené světlo.

Zadní část nákladu, pokud přesahuje vozidlo o více než 1 m, musí být opatřena bílým panelem s červeným okrajem z reflexního materiálu ve tmě.

Zimní vybavení

Vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

V zimních měsících neexistuje obecná povinnost montovat zimní pneumatiky. Vozidla do 3,5 t však musí být vybavena zimními pneumatikami (označenými „M+S“, „M&S“, symbolem Alp nebo symbolem sněhové vločky) nebo sněhovými řetězy v zimních podmínkách, tj. na zasněžených, rozbředlých, zasněžených nebo zledovatělých silnicích. Tato povinnost platí od 1. listopadu do 15. dubna následujícího roku.

V případě značky zákazu vjezdu s dodatkem „Kromě vozidel se zimní výbavou“ může jízda pokračovat pouze tehdy, jsou-li nasazeny sněhové řetězy nebo zimní pneumatiky.

Zimní pneumatiky musí být v případě potřeby namontovány na všech kolech; pokud je silnice (téměř) nepřetržitě pokryta sněhem nebo ledem, mohou být místo zimních pneumatik na hnacích kolech použity sněhové řetězy. Pneumatiky určené pro jízdu na sněhu, sněhové břečce a ledu musí mít hloubku dezénu nejméně 5 mm v případě pneumatik s diagonálními plášti nebo nejméně 4 mm v případě radiálních pneumatik. Takzvané „celoroční pneumatiky“ nebo „pneumatiky do každého počasí“ lze použít jako zimní pneumatiky, pokud jsou označeny „M + S“. Na přívěsy se tento požadavek na zimní pneumatiky nevztahuje.

Vozidla nad 3,5 t

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t musí být v období od 1. listopadu do 15. dubna následujícího roku vybavena zimními pneumatikami alespoň na jednom kole hnací nápravy.

Aby se předešlo problémům, doporučuje se, aby i obytná vozidla nad 3,5 t, která jsou registrována jako „obytná vozidla pro zvláštní účely“ (karavany), byla vybavena pneumatikami M+S.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy jsou povinné všude tam, kde vidíte kulatou značku s modrým pozadím a symbolem sněhových řetězů.

Sněhové řetězy musí být nasazeny na všech kolech hnacích náprav. U vozidel s pohonem všech kol musí být řetězy namontovány alespoň na dvou hnacích kolech (podle doporučení výrobce vozidla).

Nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t musí mít v období od 1. listopadu do 15. dubna následujícího roku na nejméně dvou hnacích kolech nasazeny vhodné sněhové řetězy.

Přeprava lyží a snowboardů

Lyže a snowboardy by měly být vždy přepravovány na střeše vozidla. Pokud tak neučiníte, může vám být uložena pokuta až do výše 5 000 EUR.

Zvláštní ustanovení pro motocykly a ostatní motocykly

Jednostopé motocykly musí mít malou lékárničku nebo brašnu. Doporučuje se nosit vestu s vysokou viditelností.

Od 15. dubna do 31. října je na některých trasách v tyrolském Außerfernu zakázáno používat hlasité motocykly s hlučností nad 95 dB. Postiženo je pět úseků silnic o celkové délce 126 kilometrů. Porušovatelům bude uložena pokuta 220 eur. Není možné pokračovat v jízdě. Pokuty

Drobné dopravní přestupky lze na místě potrestat tzv. organmandatem (pokuta s výstrahou). Závažnější přestupky, například řízení pod vlivem alkoholu, budou hlášeny. V ČR je také možné vymáhat pravomocné trestní příkazy (trestní oznámení).

Rakouští policisté mohou za určitých podmínek dokonce odhadnout překročení rychlosti. Musí sledovat vozidlo na vzdálenost nejméně 100 metrů a mohou zjistit pouze překročení rychlosti do 30 km/h.

Za jak dlouho mi přijde pokuta z Rakouska? Obvykle 1 až 3 měsíce po spáchání dopravního přestupku.

Použití kamery do auta

V Rakousku nejsou autokamery zakázány, a dokonce je možné použít záznam z autokamery jako důkaz u soudu. Záběry však nesmíte zveřejnit, pokud jsou na nich vidět obličeje nezúčastněných osob a registrační značky vozidel. Pokud chcete publikovat záběry z takové kamery, kde je vidět například jen krajina, není to problém.

Chování v případě nehody nebo poruchy

V případě nehody s hmotnou škodou se doporučuje použít „Evropský protokol o nehodě“ (k dispozici v několika jazycích v kancelářích ADAC).

Zvláštní dopravní značení

Značka omezení rychlosti na 100 km/h s dodatkovou tabulkou IG-L

Zkratka IG-L znamená Immissionsschutzgesetz-Luft (zákon o ochraně ovzduší před emisemi). Výjimka z rychlostních limitů platí pro elektronická vozidla na určitých úsecích, v současné době především na úsecích dálnic A12 a A1. Řidiči elektrických vozidel registrovaných v ČR mohou ignorovat rychlostní limity IG-L a jet rychlostí 130 km/h (místo 100 km/h), pokud je na registrační značce vozidla (štítku E) uvedeno, že se jedná o čistě elektrické vozidlo nebo vozidlo s vodíkovými palivovými články (nikoli však hybridy). Může se stát, že rakouský kamerový systém nerozpozná registrační značku českého elektromobilu a vy dostanete poštou pokutu. Pak stačí podat odvolání a elektronicky zaslat doklady od vozidla, pokuta bude zrušena.

Mobilní telefon za volantem

Během řízení nepoužívejte ani nedržte mobilní telefon v ruce. V opačném případě vám může být uložena pokuta ve výši 50 až 70 eur; noví řidiči musí rovněž absolvovat řidičský kurz. Telefonování pomocí hands-free zařízení nebo sluchátek je povoleno, pokud řidič zůstává pod kontrolou a je pozorný.

Kempování

Táboření ve volné přírodě je obecně zakázáno, stejně jako ve Švýcarsku. Stejně jako u nás však převládá duch kantonů, tak i v Rakousku vydává každá spolková země svá vlastní nařízení. V celé zemi je zakázáno tábořit v lesích, národních parcích, přírodních rezervacích a zvláště chráněných územích. Se souhlasem majitele pozemku je povoleno tábořit na soukromých pozemcích.

V nouzové situaci

V případě čistě hmotné škody byste měli vyplnit evropský formulář zprávy o nehodě a nechat si jej podepsat druhou osobou zúčastněnou na nehodě. Povinnost volat policii platí pouze v případě nehody se zraněním. Čísla tísňového volání: V případě poruchy volejte policii, záchranku a hasiče na číslo 112 nebo volejte 120.

Ekologická nálepka – Pickerl pro nákladní automobily

Ekologická nálepka označuje míru znečištění ovzduší způsobenou daným nákladním vozidlem. Rakušané mají šest tříd znečišťujících látek, které jsou označeny šesti barevnými nálepkami. V současné době se tato povinnost vztahuje pouze na nákladní vozidla kategorie N, včetně lehkých nákladních vozidel N1, což se pravděpodobně týká většiny firemních vozidel. Těm, kteří tuto povinnost nesplní, hrozí pokuta až do výše 2 000 EUR.

Kde je nálepka potřeba?

Povinnost umístit na čelní sklo ekologickou nálepku platí v některých okresech Vídně, v některých částech Tyrolska a Štýrska a na některých úsecích dálnic. Počet environmentálních zón v Rakousku se však rok od roku zvyšuje.

Jak získám nálepku?

Nálepku si můžete objednat online. Pro online objednávku potřebujete doklady od vozidla.

Alkohol

Zkušení řidiči, kteří jsou držiteli řidičského průkazu déle než dva roky, mohou mít v krvi maximálně 0,5 promile alkoholu. To neplatí pro nové řidiče a řidiče z povolání.

Půjčovna aut

Pokud řídíte vozidlo, které vám nepatří, musíte předložit písemný doklad o pronájmu v angličtině nebo němčině.

Další specifika

  • Světlomety musí být  zapnuty pouze za snížené viditelnosti.
  • Ve většině měst je troubení v noci zakázáno. Jednotlivá města mají u vjezdu do města ceduli. Ve Vídni platí zákaz troubení ve dne i v noci.
  • Pohonné hmoty jsou v Rakousku v současné době o něco dražší, proto se vyplatí před cestou natankovat. Kromě toho můžete mít s sebou 10 litrů paliva v náhradním kanystru.