Jak můžete v Rakousku přijít o řidičský průkaz?

0

Od řízení pod vlivem alkoholu až po nebezpečnou jízdu v protisměru – i za tyto přestupky můžete v Rakousku přijít o řidičský průkaz.

Překročení rychlosti

Rychlostní limit na většině rakouských dálnic je 130 km/h, i když na některých otevřených silnicích platí nižší limit 100 km/h. V zastavěných oblastech (např. na hlavních silnicích v obcích a městech) je rychlost obvykle omezena na 50 km/h.

Aby vám byl odebrán řidičský průkaz za překročení rychlosti, musíte jet nebezpečně vysokou rychlostí, a čím vyšší rychlost, tím déle bude trvat, než o řidičský průkaz přijdete:

  • Za překročení rychlosti o 40 km/h v zastavěné oblasti nebo o 50 km/h na dálnici vám může být na dva týdny zakázáno řízení
  • Za překročení rychlosti o 60 km/h v zastavěné oblasti nebo o 70 km/h na dálnici hrozí zákaz řízení na 6 týdnů
  • Za překročení rychlosti 80 km/h v zastavěné oblasti nebo 90 km/h na dálnici hrozí zákaz řízení na dobu nejméně tří měsíců
  • Překročení rychlosti o 90 km/h v zastavěné oblasti nebo o 100 km/h na dálnici může mít za následek zákaz řízení na dobu nejméně šesti měsíců
  • Překročení rychlosti o více než 20 km/h před školou, školkou nebo přejezdem pro cyklisty může rovněž znamenat zákaz řízení na šest měsíců

Řízení pod vlivem alkoholu

V Rakousku je řízení pod vlivem alkoholu definováno jako hladina alkoholu vyšší než 0,5 g/l (50 miligramů alkoholu na 100 mililitrů krve) – stejně jako v sousedních zemích Německu a Itálii.

Abyste přišli o řidičský průkaz v důsledku řízení pod vlivem alkoholu, musíte být přistiženi s hladinou alkoholu nejméně 0,8 g/l – což vám vynese zákaz řízení nejméně na jeden měsíc.

Za hladinu alkoholu v krvi 1,2 g/l hrozí zákaz řízení minimálně na čtyři měsíce, zatímco za řízení s hladinou alkoholu v krvi alespoň 1,6 g/l nebo odmítnutí dechové zkoušky může být uložen zákaz řízení minimálně na šest měsíců, neboť odmítnutí zkoušky je vždy považováno za nadměrné požití alkoholu.

Pokud usednete za volant pod vlivem drog, hrozí vám rovněž minimálně měsíční zákaz řízení.

Nebezpečné a nezodpovědné řízení

Kromě překročení rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu existuje několik dalších bezohledných způsobů řízení, které vám mohou vynést zákaz řízení.

Agresivní jízda v protisměru – nebo nedodržení vzdálenosti alespoň 0,2 sekundy (např. méně než 7 metrů při rychlosti 130 km/h) – může vést k zákazu řízení na dobu nejméně šesti měsíců.

Pokud po nehodě okamžitě nezastavíte nebo neposkytnete potřebnou pomoc, můžete dostat zákaz řízení na tři měsíce.

Ignorování zákazu předjíždění nebo předjíždění za snížené viditelnosti, stejně jako účast na nepovolených silničních závodech, se trestá zákazem řízení na šest měsíců.

Trestné činy

Aby vám byl zadržen řidičský průkaz, nemusíte se za volantem dopustit trestného činu, někdy stačí jakýkoli závažný přestupek.

Důvodem k pozastavení řidičského oprávnění může být například těžké ublížení na zdraví, odsouzení za závažný drogový trestný čin nebo dokonce loupež.

Opakované přestupky

Pokud se některý z výše uvedených přestupků opakuje, může druhý přestupek vést k delšímu zákazu řízení nebo dokonce k trvalému odebrání řidičského průkazu.

V případě řízení pod vlivem alkoholu se za opakované přestupky považují ty, které byly spáchány do pěti let od prvního přestupku. Naproti tomu překročení rychlosti a jiné nebezpečné dopravní přestupky mají větší váhu, pokud jsou opakovány do čtyř let.

Jak mohu získat zpět svůj řidičský průkaz?

Po uplynutí doby pozastavení řidičského oprávnění můžete požádat o jeho vrácení. V závislosti na přestupku, který vedl k odebrání řidičského oprávnění, můžete být rovněž vyzváni k absolvování následného školení, dopravně psychologického výcviku nebo k získání lékařského posudku o způsobilosti k řízení.

Pokud vám byl řidičský průkaz pozastaven na dobu delší než 18 měsíců, musíte znovu složit řidičskou zkoušku.

Zdroje:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/austria/alcohol_limits_en.htm
https://www.fuehrerscheinweg.at/promillewerte/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/7.html
https://www.thelocal.at/20230505/the-six-ways-you-can-lose-your-driving-licence-in-austria